ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε σαράντα τρεις ψαλμούς

Μαυρόπουλος Δημήτρης

ΔΟΜΟΣ
€17,60 €22,00


Το βιβλίο περιέχει ερμηνευτική προσέγγιση σαράντα τριών ψαλμών, οι περισσότεροι από τους οποίους παρουσιάστηκαν σε μια σειρά μαθημάτων που απέβλεπαν στη διασάφηση όρων της πίστεως. Για τον σκοπό αυτό το βιβλίο των ψαλμών νοήθηκε σαν να αποτελεί βιβλίο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή γραμμένο κατά πρωθύστερο τρόπο από την Εκκλησία, τρόπο προσέγγισης που ακολούθησαν όλοι σχεδόν οι Πατέρες που μας έχουν καταθέσει ερμηνευτικά υπομνήματα στους ψαλμούς.

Το κύριο στοιχείο αυτών των μαθημάτων ήταν να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή κατ' ουσίαν να σχολιάσουν και να ερμηνεύσουν το "τι" της Εκκλησίας - τι είναι η Εκκλησία. Αλλά επίσης και να περιγράψουν το "πώς" της Εκκλησίας - πώς η Εκκλησία πορεύεται μέσα στην Ιστορία. Έχουν λοιπόν χαρακτήρα κατηχήσεως, ή, με απλούστερα λόγια, αποτελούν μια κατήχηση για ενηλίκους.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 464

Διαστάσεις: 16Χ24

ISBN: 978-960-353-183-8

Κωδικός: 01-353-183